Naše referencie z roku 2019

Fakultná nemocnica Trnava

Národný onkologicky ústav Bratislava

Letisko M.R. Štefánika Bratislava – správa budov

Správa služieb diplomatického zboru Bratislava

Slovenska konsolidačná a.s. Bratislava

Železnice Slovenskej Republiky Bratislava, OR ZSR Trnava, OR ZSR Košice, OR ZSR Žilina

ETP Management budov, s.r.o, Záhradnícka ulica, Bratislava

H-Probyt s.r.o, Povraznícka, Bratislava

Bratislava Property  Services s.r.o, Bardošova, Bratislava

DOMOV Slovakia a.s., Račianska 30A, Bratislava

Naše referencie z roku 2018

Dunajská 66, Bratislava
Obnova bytového domu, zateplenie fasády (minerálna vlna)

Klobučnícka 2, Bratislava
Obnova fasády pre Mestský ústav ochrany pamiatok

Čmelovec 2 – 10, Bratislava
Obnova vstupných portálov pre Správu služieb diplomatického zboru

Bajkalská 41, Bratislava
Chemické tlakové injektáže pre H-PROBYT, spol. s.r.o.

Račianska 30, Bratislava
Chemické tlakové injektáže pre Domov Slovakia, a.s.

Tallerová  4, Bratislava
Izolácie balkónov a terás pre H-PROBYT, spol. s.r.o.

Grösslingová11, Bratislava
Chemické tlakové injektáže a hydroizolácie pivníc pre H-PROBYT, spol. s.r.o.

Naše referencie z roku 2017

Ferienčikova 8 – 10, Bratislava
Komplexná obnova bytového domu. Zateplenie fasády (minerálna vlna), zateplenie strechy, elektroinštálacie. Vykonané pre H-PROBYT, spol. s.r.o.

Zámocká 24, Bratislava
Komplexná rekonštrukcia šikmých striech cca 500 m2. Vykonané pre H-PROBYT, spol. s.r.o.

Zámocká 24 – 28, Bratislava
Chemické injektáže a hydroizolačné práce v podzemných garážach.
Vykonané pre H-PROBYT, spol. s.r.o.

Humelová 4, Bratislava
Komplexná rekonštrukcia loggií, hydroizolácie, podkladové vrstvy cca 100 m2.
Vykonané pre Správu služieb diplomatického zboru

Gorazdova 27, Bratislava (Japonské veľvyslanectvo)
Chemické injektáže a hydroizolačné práce v suterénnych priestoroch, rôzne stavebné práce pri rekonštrukcii objektu. Vykonané pre Správu služieb diplomatického zboru

Česká 21, Bratislava
Komplexná rekonštrukcia pivničných priestorov, odstránenie systémových porúch, chemické injektáže a hydroizolačné práce, odstránenie vlhnutia nebytových priestorov v podzemí. Vykonané pre DOMOV Slovakia a.s.

Krížna 34 – 38, Bratislava
Odstránenie systémových porúch balkónov a lodžií (108x). Komplexná obnova. Vykonané pre ETP Management budov.

Račianska 30A, Bratislava
Chemické tlakové injektáže a hydroizolačné práce. Vykonané pre DOMOV Slovakia a.s.

Žarnova 11, Trnava
Obnova hygienických náterov. Vykonané pre Fakultnú nemocnicu Trnava

ŽST, Leopoldov
Komplexná obnova sociálnych zariadení zamestnancov. Vykonané pre OR ŽSR Trnava

Cintorínska 4, Bratislava
Obnova plochej strechy 800m2. Vykonané pre Slovenskú Konsolidačnú a.s.

Kysucká 5-7, Bratislava
Odstránenie systémových porúch striech a komplexná rekonštrukcia plochých a šikmých striech. Vykonané pre H-PROBYT, spol. s.r.o.

Železnice slovenskej republiky, Trnava
Hygienické nátery v budovách pre OR Trnava cca 50.000 m2. Vykonané pre ŽSR OR Trnava.

Drotárska 108, Bratislava
Komplexná oprava balkónov a lodžií systém Den Braven. Náter fasády 2500 m2. Vykonané pre ETP Management budov, s.r.o.

Pripravujete stavebný projekt?

Kontaktujte nás

APW s. r. o
Škultétyho 1, 831 01 Bratislava
+421 948 521 175
info@apw.sk

Prevádzka Leopoldov: kancelária, sklady
Trnavská cesta  6, 920 41 Leopoldov
+421 948 521 175
sekretariat@apw.sk